Kontakt

NOSITELJ ODOBRENJA ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET:

Recordati Ireland limited 
Raheens East, Ringaskiddy, CO., Cork, Irska 
www.recordati.com 


PREDSTAVNIK NOSITELJA ODOBRENJA ZA REPUBLIKU HRVATSKU, 
NARUČITELJ (IZDAVAČ) STRANICE:


Altamedics d.o.o. 
Vrbani 4, 10110 Zagreb, Hrvatska 
OIB: 78041955488 
Godina osnivanja: 2010. 
01/ 3702 860 
info@altamedics.hr
www.altamedics.com 


PRIJAVA NUSPOJAVA  
Obrazac za prijavu nuspojava

Ispunjeni obrazac pošaljite na mail  
adresu: info@altamedics.hr